kantelpunten woestijn

In de Sahel, waar droogte het bestaan beheerst, neemt de leerling de rol aan van het hoofd van een dorp dat leeft van de veeteelt. Hoeveel koeien kun je laten grazen in de omliggende savanne, zonder dat deze verandert in een woestijn.
Leerlingen gaan op onderzoek naar de kantelpunten van het ecosysteem - hoeveel begrazingsdruk kan een savanne aan, en hoeveel moet deze begrazingsdruk worden verminderd om vegetatie terug te laten komen in de woestijn. Deze module bestaat uit twee delen: ten eerste een simulatie met vragen over kantelpunten van ecosystemen, en ten tweede een spel waarin, gebruik makend van de opgedane kennis over kantelpunten, de leerlingen met elkaar de strijd aangaan om zo veel mogelijk geld te verdienen met de veeteelt in de Sahel.
Leerdoelen: kantelpunten van ecosystemen, duurzaamheid, successie.