Download

Wolf in Nederland

De Wolven komen. Het is niet meer de vraag óf, maar wanneer. Deze Ecosim-module blikt alvast vooruit. In een landschap dat losjes is gebaseerd op de omgeving va Schoonloo in Drenthe, gaat de leerling het landschap geschikt maken voor de terugkomst van de wolf. Is er voldoende prooi aanwezig? Is de wolf te combineren met toerisme en het verkeer?
Maar de terugkomst van de wolf is niet alleen een kwestie van ecologie. Ook in de samenleving maakt de wolf veel los. Voor een succesvolle terugkeer moet niet alleen de wolf zich thuisvoelen in de zijn nieuwe woonomgeving - de omgeving moet zelf ook willen leven met de wolf!
Kernwoorden: natuurbeheer, prooi-predator interactie, sociale aspecten van natuurbeheer, ecosysteemmodellen, modellering, valideren van modellen. LET OP - deze module is nog niet uitgebreid getest in het klaslokaal. Lees de docentenhandleiding goed.

kantelpunten woestijn

In de Sahel, waar droogte het bestaan beheerst, neemt de leerling de rol aan van het hoofd van een dorp dat leeft van de veeteelt. Hoeveel koeien kun je laten grazen in de omliggende savanne, zonder dat deze verandert in een woestijn.
Leerlingen gaan op onderzoek naar de kantelpunten van het ecosysteem - hoeveel begrazingsdruk kan een savanne aan, en hoeveel moet deze begrazingsdruk worden verminderd om vegetatie terug te laten komen in de woestijn. Deze module bestaat uit twee delen: ten eerste een simulatie met vragen over kantelpunten van ecosystemen, en ten tweede een spel waarin, gebruik makend van de opgedane kennis over kantelpunten, de leerlingen met elkaar de strijd aangaan om zo veel mogelijk geld te verdienen met de veeteelt in de Sahel.
Leerdoelen: kantelpunten van ecosystemen, duurzaamheid, successie.

Sunfish disaster

The pumpkinseed sunfish, an invasive alien species, is found in nature reserve "De drie vennen". The fish threatens to devour the entire population of the native spadefoot toad. In three subsequent short games, the pupil / student will investigate what to do about the pumpkinseed sunfish. The first two are ecological simulations, in which the student carries out scientific ecological research (i.e. formulating a hypothesis, carrying out an investigation, interpretating the results in the light of the hypothesis). These two together take one school hour. The third is a game in which the students work in teams of five. Each team challenges the other teams in combatting the pumpkinseed sunfish in the most effective and most economic way.

Zonnebaars ellende

De Zonnebaars, een invasieve exoot, duikt op in natuurgebied de drie vennen. Hij bedreigt hier de knoflookpad, die inheems is. In dit drieluik gaat de leerling eerst in twee simulaties ontdekken hoe de zonnebaars de populatie van de knoflookpad beïnvloedt. Dit gaat door middel van wetenschappelijk onderzoek – dwz het opstellen van een hypothese, onderzoek doen in Ecosim en vervolgens bekijken of de hypothese correct was (al met al 1 lesuur). In het laatste deel gaat de leerling in een team van 5 leerlingen de uitdaging aan om de knoflookpad het beste te beschermen tegen zo min mogelijk kosten.

Pumpkinseed Sunfish Dilemma

In Europe, the Pumpkinseed Sunfish is an alien invasive fish species that predates on native amphibians. A small population is discovered in an area with lakes in the Netherlands and the reserve manager calls upon you to advise him what to do. You use Ecosim to predict the effects of various kinds of management on the population trends of the invasive fish and the native amphibians.

Red de Das

Dassen worden doodgereden op de N666 "dodenweg" die dwars door Nationaal Park Wergterheide loopt. Het is jouw taak om te voorkomen dat de das uitsterft. Deze opdracht oefent in begrippen als habitat fragmentatie (versnippering), habitatkeuze en niche voor biologieleerlingen voor de bovenbouw HAVO/VWO.

Zie documentatie voor FAQ en (huiswerk)vragen voor leerlingen.

Doelgroep: 
HBO
Spel duur: 
1 uur
Taal: 
Nederlands, Engels

Actieplan brede orchis

De brede orchis dreigt uit te sterven in het natuurgebied de blauwe weiden. Jij bent aangesteld als nieuwe beheerder en moet onderzoeken waarom de brede orchis verdwijnt en hoe je de populatie er weer bovenop krijgt.

Een module voor HBO en WO onderwijs milieukunde en bos- en natuurbeheer. Gemaakt in samenwerking met Van Hall Larenstein en Wageningen Universiteit.